Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Bytów
Herb PUP Bytów

Wtorek 26.09.2017

zaawansowane

Zarządzenie nr 1 z 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 2 z 2017 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny ofert instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń dl os. bezrobotnych i innych osób uprawnionych.

Zarządzenie nr 3 z 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 4 z 2017 r. w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 z 2017 r. Zasady przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujące w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 5 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad organizacji stażu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 z 2017 r. - zasady organizacji stażu w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 6 z 2017 r. w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do 30 roku życia do pracy w ramach refundacji części kosztów poniesionych  na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społ.

Zarządzenie nr 7 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych.

Zarządzenie nr 8 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów stażowych dla bezrobotnych do 30 roku życia.

Zarządzenie nr 9 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 z 2017 r.  Zasady przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Zarządzenie nr 10 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów zatrudnieniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia.

Załącznik do Zarządzenia nr 10 z 2017r. Zasady przyznawania bonów zatrudnieniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia.

Zarządzenie nr 11 z 2017 r. w sprawie odwołania dotychczasowej i powołania nowej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 12 z 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez PUP w Bytowie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 z 2017r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez PUP w Bytowie.

Aneks nr 1 z dn. 01.03.2017r. do Zarządzenia nr 20/2016 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie Powołania Zespołu opiniującego wnioski o refundację ze środków Funduszu pracy, EFS i PFRON kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy i przyznania bezrobotnemu lub poszukującemu pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zarządzenie nr 13 z 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy - stażysta

Zarządzenie nr 14 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania ze środków PFRON zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Zarządzenie nr 15 z 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika kończącego służbę przygotowawczą: Pośrednik pracy - stażysta

Zarządzenie nr 16 z 2017 w sprawie stosowania zasad przyznawania z FP EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie nr 17 z 2017 w sprawie stosowania zasad przyznawania środków FP, EFS refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Metel
(2017-01-10 11:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Metel
(2017-08-18 14:41:53)
 
 
ilość odwiedzin: 642343

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X