☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Bytów
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2017

Zarządzenie nr 1 z 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 2 z 2017 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny ofert instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń dla os. bezrobotnych i innych osób uprawnionych.

Zarządzenie nr 3 z 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 4 z 2017 r. w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 z 2017 r. Zasady przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujące w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 5 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad organizacji stażu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 z 2017 r. - zasady organizacji stażu w PUP w Bytowie.

Zarządzenie nr 6 z 2017 r. w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do 30 roku życia do pracy w ramach refundacji części kosztów poniesionych  na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społ.

Zarządzenie nr 7 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych.

Zarządzenie nr 8 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów stażowych dla bezrobotnych do 30 roku życia.

Zarządzenie nr 9 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 z 2017 r.  Zasady przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Zarządzenie nr 10 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów zatrudnieniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia.

Załącznik do Zarządzenia nr 10 z 2017r. Zasady przyznawania bonów zatrudnieniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia.

Zarządzenie nr 11 z 2017 r. w sprawie odwołania dotychczasowej i powołania nowej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 12 z 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez PUP w Bytowie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 z 2017r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez PUP w Bytowie.

Aneks nr 1 z dn. 01.03.2017r. do Zarządzenia nr 20/2016 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie Powołania Zespołu opiniującego wnioski o refundację ze środków Funduszu pracy, EFS i PFRON kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy i przyznania bezrobotnemu lub poszukującemu pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zarządzenie nr 13 z 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy - stażysta

Zarządzenie nr 14 z 2017 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania ze środków PFRON zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Zarządzenie nr 15 z 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika kończącego służbę przygotowawczą: Pośrednik pracy - stażysta

Zarządzenie nr 16 z 2017 w sprawie stosowania zasad przyznawania z FP EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie nr 17 z 2017 w sprawie stosowania zasad przyznawania środków FP, EFS refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Zarządzenie nr 18 z 2017 w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

Aneks nr 4 z dnia 17 października 2017 r. do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędy Pracy w Bytowie z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania nowej i odwołania dotychczasowej komisji przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r. do Zarządzania nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania składu Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia w PUP w Bytowie i określenia zakresu jej działania

Zarządzenie nr 19 z 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. kontroli  zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 20 z 2017r. w sprawie zmiany Administratora Systemu Informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 21 z 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenia nr 22 z 2017 r. w sprawie wyznaczenia celów i zadań do realizacji w 2018 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 23 z 2017 r. w sprawie zidentyfikowania ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2018 rok

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Metel Maciej
(2017-01-10 11:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Metel Maciej
(2017-01-10 11:19:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1228475