☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Bytów
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 15.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 15.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 15.01.2019 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu u pracodawcy, uczestnictwa w szkoleniu oraz zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 17.01.2019 r. w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 17.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad organizacji stażu

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 17.01.2019 r. w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 17.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad organizacji szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 28.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów stażowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 19.02.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 19.02.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 08.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19

Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 08.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 12.04.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Doradca zawodowy

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2019 r. do Zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 15.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2019 r. do Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 15.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2019 r. do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 17.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad organizacji stażu

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2019 r. do Zarządzenia nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 17.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad organizacji szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2019 r. do Zarządzenia nr 8/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2019 r. do Zarządzenia nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 28.01.2019 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów stażowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 16.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Doradca zawodowy - stażysta

Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 06.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 07.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Doradca zawodowy

Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19

Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 18.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM/05.07.00-IZ.00-22-001/19

Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 29.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dźwignia do zatrudnienia"

Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 03.12.2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowej i powołania nowej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wyznaczenia celów i zadań do realizacji w 2020 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 27/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szulist Marek
(2019-01-15 13:03:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Szulist Marek
(2019-01-15 13:09:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1228475