Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Bytów
Herb PUP Bytów

Środa 23.05.2018

zaawansowane

Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad organizacji stażu obowiązujących w 2015r.

Zarządzenie Dyrektora PUP w Bytowie nr 2 z 2015r.  z dnia 19.01.2015r. w sprawie: stosowanych w PUP w Bytowie zasad kierowania i finansowania szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych obowiązujących w 2015r.

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów stażowych dla bezrobotnych do 30. roku życia obowiązujących w 2015r.

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania z FP, EFS oraz PFRON.

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad przyznawania ze środków FP, EFS oraz PFRON refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w 2015r.

Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów zatrudnieniowych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujących w 2015r.

Zarządzenie nr 7/2015 w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujących w 2015r.

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad organizacji i finansowania szkoleń na podstawie bonu szkoleniowego dla bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujących w 2015r.

Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania Przedsiębiorcom i Pracownikom ze środków FP grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy obowiązujących w 2015r.,

Zarządzenie 11/2015r. w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę.

Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015r.

Zarządzenie nr 13/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika zwolnionego ze służby przygotowawczej: Pośrednik pracy stażysta

Zarządzenie nr 14/2015 w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Zarządzenie 15/2015r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Starszy referent.

Zarządzenie 16/2015r. w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie 17/2015 w sprawie powołanie Zespołu opiniującego wnioski o refundację ze środków FP , EFS i PFRON kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i przyznawania bezrobotnemu lub poszukującemu pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie 18 z 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie 19 z 2015 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w PUP w Bytowie oraz określenia jego zadań

Zarządzenie 20 z 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie oraz określenia jego zadań

Zarządzenie 21 z 2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Zarządzenie 22 z 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora fin. publ. do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15

Zarządzenie 23 z 2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym naborze ofert na partnera spoza sektora fin. publ. do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15

Zarządzenie 24 z 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.05.02.02-IZ.01-22-001/15

Zarządzenie 25 z 2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym naborze ofert na partnera spoza sektora fin. publ. do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.05.02.02-IZ.01-22-001/15

Zarządzenie 26 z 2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika kończącego służbę przygotowawczą :Starszy referent.

Zarządzenie 27 z 2015 w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS w PUP w Bytowie.

Zarządzenie 28 z 2015r w sprawie wyznaczenia celów i zadań do realizacji 2 2016r przez PUP w Bytowie

Zarządzenie 29 z 2015r. w sprawie zidentyfikowanych ryzyk w PUP w Bytowie na 2016r.

Zarządzenie nr 30 z 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w PUP w Bytowie

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Metel
(2015-01-28 13:10:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Szulist
(2017-12-12 14:37:36)
 
 
ilość odwiedzin: 711648

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X