☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Bytów
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2013

Zarządzenie nr 1 z 2013 Dyrektora PUP w Bytowie w sprawie powołania zespołu ds. oceniania wniosków

Zarządzenie nr 2 z 2013 Dyrektora PUP w Bytowie w sprawie zastosowania zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 3 z 2013r. zasady udzielania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zarządzenie nr 4 z 2013r. zasady organizacji stażu

Zarządzenie nr 5 z 2013r. zasady kierowania i finansowania szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych w 2013r.

Zarządzenie 6 z 2013r. - zmiana regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w PUP Bytów

Zarządzenie nr 7 z 2013r. - zasady płatnego użyczania samochodów służbowych

Zarządzenie nr 8 z 2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Inspektor

Zarządzenie nr 9 z 2013 w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustaleniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej w PUP Bytów.

Zarządzenie nr 10 z 2013 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy

Zarządzenie nr 11 z 2013r w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Lider klubu pracy - stażysta

Zarządzenie nr 12 z 2013r w sprawie  powołania nowej i odwołanie dotychczasowej komisji przetargowej w PUP Bytów

Zarządzenie nr 13 z 2013r w sprawie zmiany składu komisji ds. kontroli zarządczej

Zarządzenie nr 14 z 2013r w sprawie zmiana składu "Zespołu opiniującego wnioski o refundację ze śr. FP, EFS, PFRON kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy i przyznawania bezrobotnemu lub poszukującemu pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej"

Zarządzenie nr 15 z 2013r. wprowadzenie Regulaminu wynagradzania obowiązujące w PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 15 z 2013r. - w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu Profesjonalni

Zarządzenie nr 16 z 2013 powołanie komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 17 z 2013 powołanie komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 18 z 2013r. powołanie zespołu do opracowania Powiatowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 19 z 2013r. powołanie komisji egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika

Zarządzenie nr 20 z 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika zwolnionego ze służby przygotowawczej: Lider Klubu Pracy - stażysta

Zarządzenie nr 21 z 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zarządzenie nr 22 z 2013r. w sprawie zmiany w składzie komisji ds. ZFŚS

Zarządzenie nr 23 z 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu "Strefa 30-latków"

Zarządzenie nr 24 z 2013r. w sprawie Regulaminu Przyznawania Nagród  okazji Dnia Pracownika PSZ

Zarządzenie nr 25 z dn.20.12.2013r. - wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 26 z dn. 27.12.2013r. Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego

Zarządzenie nr 27 z 27.12.2013r. wprowadzenie regul. korzystania ze sprzętu komp. w Klubie Pracy

Zarządzenie nr 28 z 2013r. - wprowadzenie zasad planowania, organizowania, oceniania szkoleń w których uczestniczą pracownicy PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 29 z 2013 r. - wyznaczenie celów i zadań do realizacji w 2014 r. przez PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 30 z 2013r.- rejestr ryzyk na 2014 rok

Wytworzył:
Maciej Metel
Udostępnił:
Metel Maciej
(2013-02-27 14:16:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Metel Maciej
(2014-05-30 12:34:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1228475