☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Bytów
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2014

Zarządzenie nr 1 z 2014r stosowanie w PUP w Bytowie zasad organizacji stażu obowiązujących w 2014r.

Zarządzenie nr 2 z 2014r. - zastosowanie w Powiatowy Urzędzie Pracy zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 3 z 2014r. Dyrektora PUP w Bytowie z dnia 14.01.2014r. w sprawie: stosowanych w PUP w Bytowie zasad kierowania i finansowania szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych obowiązujących w 2014 roku

Zarządzenie nr 4 z 2014r. Dyrektora PUP w Bytowie z dnia 14.01.2014r. w sprawie: stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w 2014r.

Zarządzenie nr 5 z 2014r. - powołanie zespołu do opracowania Raportu z badania podmiotów gospodarczych założonych przez bezrobotnych, którym PUP w Bytowie przyznał środki finansowe z FP na podjęcie dział. gospodarczej

Zarządzenie nr 6 z 2014r. w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PUP Bytów

Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oceniającej formularze zgłoszeniowe do Projektu "PO Klucz do kariery".

Zarządzenie nr 8 z 2014 r. - powołanie komisji egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika

Zarządzenie nr 9 z2014r. w sprawie wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu" PO Klucz do kariery".

Zarządzenie nr 11 z 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu "Projekt Mama"

Aneks Nr 1 z dnia 16.04.2014r. do Regulaminu Zamówień Publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie wprowadzonego Zarządzeniem nr 18/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 12 z 2014r. z dn. 26.06.2014 w sprawie ustalania minimalnej liczby doradców klienta w PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora PUP w Bytowie z dnia 01.07.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Aneks nr 1 z dn. 02.06.2015r. do zarządzenia nr 13/2014 z dn 01.07.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 01.07.2014r. w sprawie: wprowadzenie kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych

Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora PUP w Bytowie z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie Nr 16 z 2014r Dyrektora PUP w Bytowie w sprawie zastosowania w PUP zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie Nr 17 z 2014r. - powołanie Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2014r w ramach programu Aktywizacja i Integracja

Zarządzenie Nr 18 z 2014r. w sprawie powołania nowego składu Komisji ds. zamówień publicznych w celu przeprowadzenia postępowania, pn.: "Język norweski na poziomie podstawowym II"

Zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora PUP w Bytowie w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy- stażysta

Zarządzenie nr 20 z 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania obowiązującego w PUP w Bytowie

Zarządzenie 21 z 2014 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie wyznaczenia celów i zadań do realizacji w 2015r. przez PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie zidentyfikowanych ryzyk w PUP w Bytowie na 2015r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Metel Maciej
(2014-01-13 08:27:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Metel Maciej
(2014-05-30 12:34:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1228475