Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Bytów
Herb PUP Bytów

Środa 23.05.2018

zaawansowane

Zarządzenie nr 1 z 2011r. - ustalanie minimalnej liczby pracowników realizujących pośrednictwo pracy

Zarządzenie nr 2 z 2011r. - zasady organizacji stażu obowiązujące w 2011roku

Zarządzenie nr 3 z 2011r. - zasady kierowania i finansowania szkoleń, finansowania studiów podyplomowych oraz przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki obowiązujące w 2011 roku

Zarządzenie nr 4 z 2011r. - ustalenia kryteriów przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie nr 5 z 2011r. - zasady kierowania osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 6 z 2011r. - zasady kierowania i finansowania szkolenia umiejętność aktywnego poszukiwania pracy obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie w 2011 roku

Zarządzenie nr 7 z 2011r. - powołanie Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 8 z 2011r. - powołanie Komisji ds. zamówień publicznych

Zarządzenie nr 9 z 2011r. - wprowadzenie Regulaminu Zamówień Publicznych

Zarządzenie nr 10 z 2011r. - kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń

Zarządzenie nr 11 z 2011r. - wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 12 z 2011r. - określenie zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 13 z 2011r. - zaprzestanie comiesięcznego rozliczania prywatnych rozmów

Zarządzenie nr 14 z 2011r. - W sprawie ustalenia zasad przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zasad przyznawania refundacji kosztów poniesionych przez pracodawców na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zarządzenie nr 15 z 2011r. - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 16 z 2011r. - zasady płatnego użyczania samochodów służbowych innym jednostkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bytowie, nieposiadającym własnych pojazdów służbowych

Zarządzenie nr 17 z 2011r. - powołanie Zespołu Projektowego realizującego projekt ,Aktywizacja - szansą dla kobiet"

Zarządzenie nr 18 z 2011r. - powołanie komisji egzaminacyjnej pracownika kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 19 z 2011r. - udostępnianie informacji publicznej niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 20 z 2011r. - w sprawie powołania w PUP Bytowie Zespołu Projektowego realizującego projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS pn.: "Postaw na swój rozwój"

Zarządzenie nr 21 z 2011r. - powołanie nowego składu Komisji ds. zamówień publicznych w celu przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia Zakup sprzętu informatycznego

Zarządzenie nr 22 z 2011r. - wyznaczenie koordynatora kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 23 z 2011r. - w sprawie powołania w PUP Bytowie Zespołu Projektowego realizującego projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS pn.: "Czas nowych możliwości"

Zarządzenie nr 24 z 2011r. - Regulamin Przyznawania Nagród z Okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Zarządzenie nr 25 z 2011r. - wyznaczenie celów i zadań do realizacji w 2012 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 26 z 2011r.- zidentyfikowane ryzyka występujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

 

 

Wytworzył:
Maciej Metel
Udostępnił:
Marta Ilgert
(2003-09-18 10:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Metel
(2013-03-01 09:56:00)
 
 
ilość odwiedzin: 711657

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X