☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Bytów
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2018

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 02.01.2018 r. w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 17.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Doradca zawodowy

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 19.01.2018 r. w sprawie stosowanych w PUP w Bytowie zasad przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 19.01.2018 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia kub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu u pracodawcy, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 19.01.2018 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad przyznawania ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 25.01.2018 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad kierowania i finansowania szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 26.01.2018 r. w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 26.01.2018 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad organizacji stażu

Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Doradca zawodowy oraz 1 wolne stanowisko Pośrednik pracy

Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 01.02.2018 r. w sprawie stosowania w PUP w Bytowie zasad kierowania i finansowania szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 23.04.2018 r. w sprawie przeprowadzenia aukcji i powołania komisji aukcyjnej

Aneks nr 5 z dnia 25.06.2018 r. do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 02.05.2013 r. w sprawie powołania nowej i odwołania dotychczasowej komisji przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 30.08.2018 r. w sprawie: wyznaczenia inspektora ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 14.09.2018 r. w sprawie włączenia doradców zawodowych do pracy nad Strategią aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla Publicznych Służb Zatrudnienia opracowaną w ramach projektu IMPULS 50+

Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 24.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie z dnia 01 września 2014 roku

Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 24.10.2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w PUP w Bytowie w dniach 24 grudnia 2018 r i 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wyznaczania celów i zadań do realizacji w 2019 roku przez PUP w Bytowie

Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zidentyfikowanych ryzyk w PUP w Bytowie na 2019 rok

Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia uzupełniających zasad Ochrony Danych Osobowych w PUP w Bytowie

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szulist Marek
(2018-01-02 10:39:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Szulist Marek
(2018-01-02 10:41:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1228475