☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Bytów
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2021

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 11.01.2021 r. w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 11.01.2021 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu u pracodawcy, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 11.01.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad organizacji stażu

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 12.01.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania bonów stażowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 12.01.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad organizacji szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 12.01.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracowników kończących służbę przygotowawczą: Specjalista ds. rejestracji oraz Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 14.01.2021 r. w sprawie stosowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 14.01.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 14.01.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 18.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Aneks nr 2 z dnia 18 stycznia 2021 r. do Zarządzania nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania składu Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia w PUP w Bytowie i określenia zakresu jej działania

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dźwignia do zatrudnienia"

Zarządzenia nr 13/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 05.02.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania z Funduszu Pracy. Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenia nr 14/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 05.02.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zarządzenia nr 15/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 05.02.2021 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Prac w Bytowie zasad przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 05.02.2021 r. w sprawie powołania nowej i odwołania dotychczasowej komisji przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 18.03.2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika kończącego służbę przygotowawczą: Inspektor powiatowy

Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 28.05.2021 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szulist Marek
(2021-01-11 15:13:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Szulist Marek
(2021-01-11 15:14:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1228475