☰ Menu Prawe Menu ☰
PUP Bytów
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2020

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 08.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad kierowania osób bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wykonywania prac interwencyjnych

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 08.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 08.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania bonów zatrudnieniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 09.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 09.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 09.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 10.01.2020 r. w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.01.2020 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu u pracodawcy, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad organizacji szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad organizacji stażu

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania bonów stażowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 15.01.2020 r. w sprawie stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 11.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracownika kończącego służbę przygotowawczą: Specjalista ds. ewidencji, świadczeń i informacji

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników PUP w Bytowie w celu przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 19.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Inspektor

Zarządzenia nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 19.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Starszy referent

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 01.07.2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 07.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. rejestracji

Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 07.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 07.09.2020 r. w sprawie kontroli w zakresie realizacji umów o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń  składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 23.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na 1 stanowisko urzędnicze: Inspektor powiatowy

Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 23.10.2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminu pracowników kończących służbę przygotowawczą: Inspektor oraz Starszy referent

Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wyznaczania celów i zadań do realizacji w 2021 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2021 rok

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szulist Marek
(2020-01-09 14:15:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Szulist Marek
(2020-01-09 14:15:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1228475